Obchodné zručnosti podnikateľa podľa Tomáša Marka

Tomáš Marko

Tomáš Marko pôsobí v oblasti finančného sprostredkovania už 12 rokov. Získal nespočetné množstvo skúseností a obchodných zručností, stojí za to sa nimi inšpirovať. Prečítajte si rady úspešného okresného riaditeľa OVB a aplikujte ich do svojej praxe.

Tomáš Marko

Rady Tomáša Marka

Za základné zručnosti podnikateľa nevyhnutné pre budúci úspech považujem cieľavedomosť a zároveň ochotu vzdať sa určitého pohodlia v živote vo fáze budovania firmy, v záujme dosiahnuť svoje podnikateľské ciele.

V komunikácii nesmie absentovať schopnosť aktívne počúvať, ale aj autonómne sa rozhodovať. Buďte odborníkom vo svojej profesii a zároveň dôveryhodným partnerom pre svoj tím aj klientov.

Musíte byť schopný plánovať – vytýčiť si krátkodobé (operatívne) ciele a vizualizovať ciele v časovom horizonte 2 – 5 rokov.

Naučte sa byť úprimný a kritický v situáciách, keď je kritika opodstatnená.

Nevyhnutná je aj zásadovosť. Dodržiavajte dohody a vopred stanovené pravidlá.

Delegovanie úloh na jednotlivých úrovniach firmy vytvorí prostredie dôvery a kolektívnej zodpovednosti ruka v ruke s osobnou angažovanosťou.

Stimulujte a motivujte svoje okolie na plnenie vytýčených cieľov. Aj váš tím sa postará o ich dosiahnutie.

Chcete sa aj vy učiť od tých najlepších v biznise? Vyberte si svojho mentora.