Hra Finančná sloboda – excelentný nástroj na vzdelávanie detí i dospelých

Dávid Zalaba

„V živote je krásne to, že vždy máme na výber.“ Aj týmto mottom sa v živote a v podnikaní riadi okresný riaditeľ, BD Dávid Zalaba.

Dávid Zalaba
Dávid Zalaba, okresný riaditeľ, OVB Allfinanz Slovensko a. s.

Pán Zalaba, ste úspešný riaditeľ. Kto alebo čo vás najviac posunulo v kariére?

Keď som prišiel do OVB, mojou najväčšou motiváciou bolo vidieť, že tu viem žiť život podľa mojich predstáv a byť oveľa úspešnejší, ako je bežný priemer na Slovensku. V kariére ma najviac posunulo to, že som chcel dosiahnuť vyššie ciele, viac cestovať, mať peniaze, ale aj čas na rodinu, priateľov, a popritom mať pasívne príjmy.

Čo vás motivuje na vašej ceste vpred?

Dnes ma najviac motivuje ukázať iným ľuďom, ako sa môžu stať úspešnými. Najväčšou motiváciou a cieľom popri mojej rodine je, aby okolo mňa bolo čím ďalej, tým viac úspešných ľudí a aby sme si spoločne užívali život.

Čo ste sa na vašej ceste naučili?

Naučil som sa toho veľa. Som veľmi vďačný OVB za obrovský osobnostný rast a tiež za to, že som sa naučil veľkej pokore – toto je pre mňa to najhlavnejšie, pretože keď som sem ako 18-ročný prišiel, až takú pokoru som nemal. Ako druhé som sa v OVB naučil, že sa dá dosiahnuť všetko – dôležité je, že si to musíme vedieť predstaviť. Čo si vieme predstaviť, to vieme aj dosiahnuť.

Podarilo sa vám splniť si sny a ciele, v ktoré ste na začiatku ani nedúfali?

S istotou môžem povedať, že som si splnil a dosiahol oveľa viac, než som si ako 18-ročný vedel predstaviť.

Máte stále nové sny a ciele? Prečo sú pre vás dôležité?

Áno, určite mám. Je prekvapujúce, že čím viac cieľov si splním, tým viac mi ich pribudne. Ako som povedal na mnohých školeniach: „Bez cieľov človek neexistuje. Človek, ktorý nemá cieľ, je mŕtvy človek. Sny a ciele sú dôležité preto, lebo musíme neustále rásť.“ Keď nerastieme, keď nejdeme dopredu, keď nemáme nové ciele, tak nielenže stagnujeme, ale aj padáme. A to ja nechcem.

Ako vyzerá váš pracovný deň?

Túto otázku by som rozdelil na dve časti – ako môj pracovný deň vyzeral predtým, ako som sa stal BD, a potom. Pracovné dni predtým boli veľmi namáhavé, niekedy som mal 12 až 14 stretnutí denne, budoval som si štruktúru, pracoval som s klientmi, robil som školenia a budoval som najmä vzťahy. Bolo toho naozaj veľa, ale teraz viem, že sa to oplatilo, lebo dnes už môj pracovný deň vyzerá inak. Dnes sú už moje pracovné dni voľnejšie, väčšinu času venujem riadeniu svojich ľudí a tiež plánovaniu – toto bolo síce dôležité aj predtým, ale teraz okrem toho tvorím aj víziu pre mojich ľudí a pre celú moju štruktúru a hlavne im ukazujem príklad, ako si môžu aj oni splniť svoje ciele.

Ako vnímate našu stolovú hru Finančná sloboda?

Veľmi ťažko nájdem najvhodnejšie slová na Finančnú slobodu, je to fakt excelentná hra. Mne tento nástroj veľmi pomohol a takisto pomáha aj mojej štruktúre pri raste a budovaní firmy. Veľmi často ju hrávame, robíme s ňou aj na školách, kde aj s jej pomocou vzdelávame žiakov a učiteľov. Je to takisto úžasný nástroj na budovanie vzťahov, na kontaktovanie ľudí a hlavne na vzdelávanie. Zo srdca vám ďakujem, že ste túto hru pre nás vytvorili a podporujete jej používanie. Mne naozaj pomohla pri raste a v dosiahnutí riaditeľskej pozície.

Ako dlho už túto hru využívate?

Ja som túto hru hrával už aj vtedy, keď existovala len česká verzia – už vtedy sa mi veľmi páčila a hneď, ako bola možnosť zakúpiť si slovenskú verziu, som túto možnosť využil. Minimálne 8 rokov túto hru s radosťou hrávam.

Skúste si zaspomínať, aké bolo vaše prvé hranie hry Finančná sloboda – aký bol váš AHA moment?

Môj AHA moment bol pri mojom úplne prvom hraní Finančnej slobody, keď som zistil, že tak, ako nás to učí táto hra, sa človek veľmi jednoducho môže stať finančne nezávislým a môže dosiahnuť krásne pasívne príjmy. Toto som predtým vôbec nevedel, a pritom som už viac rokov pracoval v OVB.

Čo prináša hranie hry vám osobne? Máte pocit, že vďaka nej odborne a osobnostne rastiete?

Hranie hry mi veľmi pomohlo ako v odbornom, tak aj v osobnom raste. Naozaj veľmi odporúčam spolupracovníkom OVB stať sa lektormi Finančnej slobody, nielen si ju zahrať. Pretože keď človek absolvuje certifikačnú prípravu a úspešne prejde certifikáciou na lektora Finančnej slobody, bude sa úplne inak pozerať na celú hru a bude ju vedieť aj lepšie využívať.

Aké sú reakcie hráčov? Čo konkrétne im najviac otvára oči?

Hráči sú veľmi prekvapení, čo všetko sa dá v živote dosiahnuť, že môžu byť finančne nezávislí a že môžu toľko peňazí ušetriť. Všetci hráči sú vždy veľmi vďační, že sa k týmto informáciám mohli dostať a chcú spolupracovať aj mimo hry. ☺

Ako ovplyvnila hra Finančná sloboda vašu prácu so spolupracovníkmi a klientmi?

U mňa bol najdôležitejší moment ten, že sme oveľa jednoduchšie začali oslovovať ľudí a po hre sa oveľa rýchlejšie stali klientmi. Takýmto spôsobom som vedel získavať aj viac ľudí na spoluprácu. Keď som im prostredníctvom hry názorne ukázal prácu finančného sprostredkovateľa a aké výsledky z nej máme, tak mi mnohí povedali, že by sa im páčilo takýmto spôsobom zarábať peniaze.

Hráte hru viac s klientmi alebo so štruktúrou?

Ja by som povedal, že túto hru hrám hlavne s takými ľuďmi, ktorí ešte ani nie sú klienti, dokonca ani nie sú zo štruktúry. Robím to preto, lebo Finančná sloboda je skvelý spôsob na oslovenie nových ľudí, z ktorých sa môžu stať klienti alebo spolupracovníci. So štruktúrou hrávam vždy vtedy, keď k nám prídu noví ľudia.

Ako vy osobne využívate tento nástroj?

Ja osobne som získaval s touto hrou najmä klientov, a to veľmi jednoducho – 80 % ľudí, ktorí hrali túto hru, sa stali klientmi a mali záujem riešiť cez nás nie jeden produkt, ale celý finančný plán. Preto aj nováčikom v našej štruktúre odporúčam práve takto pracovať s hrou – jednoducho oslovovať ľudí, hravou formou získať klientov a zarábať peniaze. A bonusom je, že takíto spokojní klienti sa často stávajú úspešnými spolupracovníkmi, lebo rozumejú, ako môžu pomôcť nielen sebe, ale aj druhým.

Sú spolupracovníci alebo klienti získaní cez hru Finančná sloboda v niečom iní?

Na hre je úžasné to, že s klientmi, ktorí hrali hru, už veľmi jednoducho urobíme zmluvy, a to najmä na investície a dlhodobé produkty. Je to aj z toho dôvodu, že už pri hraní sa sami dozvedia, aké dôležité sú Zlaté pravidlá (ako napr. pravidelné sporenie a investovanie).

Ste certifikovaný lektor – aký vplyv to malo na vaše aktivity?

S certifikáciou sa mi otvorilo veľa dverí hlavne v oblasti vzdelávania, a to mi veľmi pomohlo v povýšení na BD. Ako certifikovanému lektorovi sa mi podarilo zazmluvniť na južnom Slovensku 40 škôl, a to nielen na vzdelávanie detí, ale i na vzdelávanie učiteľov, čo by sa mi bez certifikácie nepodarilo. Začal som tiež prednášať aj na vysokej škole v Komárne, kde mi toto vzdelanie rovnako pomohlo.

Odporúčali by ste certifikáciu aj iným spolupracovníkom OVB?

Certifikáciu určite odporúčam – má na človeka obrovský vplyv, a to nielen pri jeho osobnostnom raste, ale samozrejme aj pri práci s klientmi a tiež pri budovaní štruktúry. V mojej štruktúre sa tento rok stali certifikovanými lektormi ďalší traja spolupracovníci a na ich rozvoji a aktivitách je to už teraz pozitívne vidieť.

Rozhodli ste sa využiť Finančnú slobodu vo veľkom – organizujete premiérovú súťaž hrania na školách. Prezraďte nám o tom viac.

Áno, s mojimi kolegami sme naplánovali a v týchto mesiacoch realizujeme projekt súťaže v hraní hry Finančná sloboda na maďarských školách na Slovensku. Táto myšlienka veľmi pozitívne zaujala vyše 50 škôl, ktoré sa do súťaže zapojili. V októbri sme odohrali hru s viac než 2500 študentmi stredných škôl v školských kolách a ich víťazi súťažili v krajských kolách. V novembri, v čase, keď robíme tento rozhovor, sme vo fáze, keď pripravujeme finálové kolo s veľmi peknými cenami pre prvých troch víťazov.
Najdôležitejšie pre nás je, že zlepšujeme študentom finančnú gramotnosť hravou formou a hodnotným zážitkom, ponúkame im ďalšie vzdelávanie a pomáhame budovať dobrú reputáciu OVB Allfinanz Slovensko medzi mládežou.

Viac informácií nájdete na www.financnagramotnost.sk a na https://bit.ly/3G3Pwvi, kde si môžete pozrieť video – medailón BD Zalabu o práci s hrou Finančná sloboda.

Odbor vzdelávania